Apakah Lampu Masuk Dalam Daftar Makanan?

0 Comment
Apakah Lampu Masuk Dalam Daftar Makanan?
via andumhumor.com


andumhumor.com - Siti adalah seorang guru sekolah dasar.
Kali ini ia memberikan pelajaran tentang makanan kepada murid-muridnya.

Siti pun mulai pelajaran dengan memberikan pertanyaan kepada muridnya.

Siti : " Anak anak , sekarang coba sebutkan nama-nama makanan..", tanya Siti kepada murid-muridnya.

Bejo : "Jengkol ,Bu.."

Siti : "Bagus, ada lagi yang lain?" tanya Siti lagi kepada muridnya

Untung : "Tempe, Bu.. "

Slamet : " Lampu, bu guru.. "

Siti :" Lho, kok lampu? " tanya Siti kepada Slamet.

Slamet : "Bener, Bu.. Soalnya semalem ibu bilang ke Bapak..
Pak, lampunya dimatikan dulu, trus sini tak emut..
"

#Duh
[arif/andumhumor.com]

Post a Comment Blogger

 
Top